n20130115093759
Polskie harcerstwo przed 1945 r. - spotkanie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
 
Białostocki Oddział IPN oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zapraszają na kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego ?Grota?, poświęcone historii harcerstwa polskiego przed 1945 r. 
 
Spotkanie odbędzie się 16 stycznia br. w siedzibie Wydziału (Pl. Uniwersytecki 1), w sali 46.Początek o godz. 18.00.