Mamy się czym chwalić! Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie kolejne konkursy na badania podstawowe. Trzy granty, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł, trafią do pracowników Uniwersytetu w Białymstoku z czego 2 trafią na Wydział Historyczno-Socjologiczny.
Największe dofinansowanie uzyskał dr Piotr Guzowski z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Na swój projekt Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów otrzyma 599 200 zł w ramach programu OPUS 12.
364 900 zł to grant w ramach programu SONATA 12 dla dr. hab. Karola Łopateckiego, także z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Temat jego badań to Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim.
Gratulujemy!