20 maja w godz. 20.00-23.30 zapraszamy na „Noc Muzeów” w dawnym budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie imprezy proponujemy zwiedzanie budynku (w tym gabinetu I sekretarzy KW PZPR, egzekutywy KW PZPR), krótką prezentację  historii PZPR w dawnym województwie białostockim oraz grę/zabawę z udziałem zwiedzających.

Termin zwiedzania i zabawy: 20 maja 2017 r., godz. 20.00 – 23.30.
Miejsce spotkania: portiernia w budynku UwB przy Placu Uniwersyteckim 1
Pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o godz. 20.00, kolejne co 30 minut (ostatnia o godz. 23.30).

WYSTĘP BEZPŁATNY - ZAPRASZAMY!!!