W dniach 12-16 maja 2018 r. kilkunastu studentów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego wzięło udział w wizycie studyjnej w Brukseli.

Studenci kierunków stosunki międzynarodowe oraz studia wschodnie pojechali do stolicy Unii Europejskiej na zaproszenie prof. Barbary Kudryckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego z Białegostoku. W ramach wizyty odwiedzili Brugię, miasto i twierdzę Dinant oraz Parlament Europejski, gdzie mogli wysłuchać prelekcji o funkcjonowaniu tej instytucji oraz wzięli udział w spotkaniu z prof. Barbarą Kudrycką, która opowiedziała o bieżących pracach parlamentu.

Studenci, którzy wzięli udział w wyjeździe, to laureaci konkursu wiedzy o UE i Parlamencie Europejskim zorganizowanego przez dr. Wojciecha Walczaka. Dr Walczak był też opiekunem grupy.