Aż 7 pracowników Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB odebrało odznaczenia państwowe. Aktu dekoracji dokonał Gohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, uhonorowani Krzyżem Zasługi zostali:
- prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
- dr Jan S. Godlewski
- dr Piotr Guzowski

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę odebrała:
- prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
- dr hab. Małgorzata A. Bieńkowska, prof. UwB
- dr hab. Walter J. Żelazny, prof. UwB
- dr hab. Karol Łopatecki, prof UwB

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!