pdw

 

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych UwB do rejestracji na przedmioty z oferty ogólnouczelnianej, które umożliwiają rozwijanie kompetencji społecznych lub językowych.
Rejestracja w USOS będzie otwarta od 24 do 31 października 2013 r.