Logic30Dariusz Surowik, Robert Milewski (ed. by)
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC. 30 (43),
LOGIC, PHILOSOPHY AND COMPUTER SCIENCE:
SECOND SPECIAL ISSUE

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-362-9, ISSN 0860-150X, s. 95, [2]Logic27Kazimierz Trzęsicki, Stanisław Krajewski, Jan Woleński (ed. by)
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC. 27 (40),
PAPERS ON LOGIC AND RATIONALITY:
FESTSCHRIFT IN HONOUR
OF ANDRZEJ GRZEGORCZYK

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-346-9, ISSN 0860-150X, s. 256, [1] k. tabl. kolor.


Pogranicze20Andrzej Sadowski, Katarzyna Niziołek (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 20,

WIELOKULTUROWOŚĆ W WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA
POLSKIEGO - KAPITAŁ CZY OBCIĄŻENIE?

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISSN 1230-2392, s. 320, [1]

Pogranicze19Andrzej Sadowski, Małgorzata Skowrońska (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 19,

ZASOBY (POTENCJAŁY) WIELOKULTUROWOŚCI
NA POGRANICZACH

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISSN 1230-2392, s. 198, [1]

Maroszek12Józef Maroszek (red.)
STUDIA PODLASKIE, T. 20
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISSN 0867-1370, s. 304, [7]

Parafianowicz12Halina Parafianowicz (red.)
BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE, T. 10
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISSN 1425-1930, s. 343

?LIMES POLONICUS": GEN. BRYG. INŻ. JÓZEF BURHARDT (1863-1938) I JEGO KONCEPCJA UFORTYFIKOWANIA GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ, T. 1Tomasz Wesołowski
?LIMES POLONICUS": GEN. BRYG. INŻ. JÓZEF BURHARDT (1863-1938)
I JEGO KONCEPCJA UFORTYFIKOWANIA GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ, T. 1
Białystok : Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-86232-19-2, s. 205
INTEGRACJA SPOŁECZNA - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ, T. 4 WKRĘCENI W SIECI - SIECIOWE PODL@SIEGrzegorz Nowacki, Stefan M. Marcinkiewicz
INTEGRACJA SPOŁECZNA - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ,
T. 4 WKRĘCENI W SIECI - SIECIOWE PODL@SIE
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
ISBN 978-83-7431-365-0, s. 280, [1]