Pogranicze22Urszula Abłażewicz-Górnicka, Małgorzata Skowrońska,
Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Sadowski (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 22,

CZY RÓŻNICA JEST POLITYCZNA? ZRÓŻNICOWANIE
SPOŁECZNO-KULTUROWE A PROBLEM DYSKRYMINACJI

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
ISSN 1230-2392, s. 264
Pogranicze21Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 21,

KOMPETENCJE DO KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
ISSN 1230-2392, s. 226


Maroszek13Józef Maroszek (red.)
STUDIA PODLASKIE, T. 21
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
ISSN 0867-1370, s. 439, [8]

Parafianowicz13Halina Parafianowicz (red.)
BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE, T. 11
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
ISSN 1425-1930, s. 320

STUDIA NAD SPOŁECZEŃSTWEM NOWOŻYTNEJ EUROPYIwona Kulesza-Woroniecka (red.)
STUDIA NAD SPOŁECZEŃSTWEM NOWOŻYTNEJ EUROPY
Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2013
ISBN 978-83-8788-194-8, s. 145

JARMARKI POLESKIE: PRÓBA AKTYWIZACJI ŻYCIA GOSPODARCZEGOWojciech Śleszyński (wstęp), Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk (oprac. nauk.)
JARMARKI POLESKIE: PRÓBA AKTYWIZACJI ŻYCIA GOSPODARCZEGO
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku;
Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2013
ISBN 978-83-7730-116-6, s. 147
THE STRUCTURE OF THE UNIATE TURA?-PINSK EPARCHY IN THE 17TH AND 18TH CENTURIESWojciech Walczak
THE STRUCTURE OF THE UNIATE TURA?-PINSK EPARCHY
IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES
Białystok : Instytut Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013
ISBN 978-83-64103-99-5, s. 236
CMENTARZ EWANGELICKI PRZY ULICY MŁYNOWEJ W BIAŁYMSTOKU, T. 1 HISTORIA MIEJSCAMałgorzata Karczewska, Maciej Karczewski
CMENTARZ EWANGELICKI PRZY ULICY MŁYNOWEJ W BIAŁYMSTOKU,
T. 1 HISTORIA MIEJSCA
Białystok-Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
ISBN 978-83-63400-98-9, s. 303, [1]