Pogranicze24Barbara Cieślińska, Andrzej Sadowski (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 24,

RODZINA WE WSPÓŁCZESNYCH
KONTEKSTACH

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISSN 1230-2392, s. 292, [1]


Pogranicze23Katarzyna Niziołek, Andrzej Sadowski (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 23,

PROCESY TRANSGRANICZNE
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISSN 1230-2392, s. 287Parafianowicz14Halina Parafianowicz (red.)
BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE, T. 12
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISSN 1425-1930, s. 285

MaroszekJózef Maroszek (red.)
STUDIA PODLASKIE, T. 22
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISSN 0867-1370, s. 340, [6]

Budzyńska KoszowyKatarzyna Budzyńska, Frans H. van Eemeren, Marcin Koszowy (ed. by)
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC. 36 (49),
PARAGMATICS AND DIALECTICS OF ARGUMENT

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISBN 978-83-7431-402-2, ISSN 0860-150X, s. 249, [7]
Nowacki t.VGrzegorz Nowacki (red.)
INTEGRACJA SPOŁECZNA - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ:
KRYZYS CZY RENESANS WIEJSKIEJ WSPÓLNOTOWOŚCI
LOKALNEJ PODLASIA?, T. V

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
ISBN 978-83-7431-430-5, s. 219SuskiRobert Suski
JOWISZ, JAHWE I JEZUS:
RELIGIE W HISTORIA AUGUSTA

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014
ISBN 978-83-64003-15-8, s. XXIII, [I], 471, [1]
Karczewski01Maciej Karczewski, Ewa Smolska, Tomasz Kalicki (red.)
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, GOSPODARKA, OSADNICTWO I KULTURA
SYMBOLICZNA W V W. P.N.E. – VII W. N.E. W DORZECZACH ODRY I WISŁY =
THE ENVIRONMENT, ECONOMY, SETTLEMENT AND SYMBOLIC CULTURE
FROM THE 5TH CENTURY B.C. UNTIL THE 7TH CENTURY A.D.
IN THE ODER AND VISTULA BASINS
Białystok – Warszawa – Kielce: Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2014
ISBN 978-83-63245-81-8, s. 180