StudiaPodlaskie 23Józef Maroszek (red.)
STUDIA PODLASKIE, T. 23
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
ISSN 0867-1370, s. 346, [7]

Pogranicze 26Katarzyna Niziołek (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 26,
WOKÓŁ SZTUKI SPOŁECZNEJ

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
ISSN 1230-2392, s. 186 [3]Szarejko Śleszyński15Monika Szarejko i Wojciech Śleszyński (wstęp i oprac. nauk.)
PROTOKOŁY I RAPORTY ZEBRAŃ WOJEWODÓW I STAROSTÓW:
WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE
Białystok: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku;
Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2015
ISBN 978-83-7730-166-1, s. 135


Śleszyński15Wojciech Śleszyński (wstęp i oprac. nauk.), Justyna Owłasiuk (współpr.)
KONTROLOWAĆ CZY LIKWIDOWAĆ -
KOMUNISTYCZNA PARTIA ZACHODNIEJ BIAŁORUSI

Białystok: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku;
Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2015
ISBN 978-83-7730-167-8, s. 368


Trzęsicki15Kazimierz Trzęsicki, Agnieszka Karpińska
ETYKA INFORMATYCZNA
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
ISBN 978-83-7431-422-0, s. 237