Nowak Wykłady oPiotr Nowak
WYKŁADY O SHAKESPEARZE /
W.H. AUDEN
Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016
ISBN: 978-83-62609-79-6, s. XVII, [1], 517, [1]


Trzęsicki Logika i SemiotykaKazimierz Trzęsicki
SEMIOTYKA
I LOGIKA:
DLA KOGNITYWISTÓW

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
ISBN: 978-83-7431-489-3, s. 725, [1]

Liedke rodzinaMarzena Liedke
RODZINA MAGNACKA
W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM
W XVI-XVIII WIEKU.

STUDIUM DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE
Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016
ISBN: 978-83-64103-05-6, s. 436


Kaźmierczak liberalnyZbigniew Kaźmierczak
LIBERALNY KWAKRYZM JAKO MODEL
WSPÓŁCZESNEJ RELIGIJNOŚCI

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016
ISBN: 978-83-7507-204-4, s. 63
Pogranicze2Andrzej Sadowski i Urszula Abłażewicz-Górnicka (red.)
POGRANICZE:
STUDIA SPOŁECZNE. T. 27, cz. 2
PROCESY TRANSKULTUROWE NA POGRANICZACH

Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
ISSN 1230-2392, s. 283, [2]