BibliotekaBiblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu informacyjno-bibliotecznego Uniwersytetu w Białymstoku. Powstała w 2002 roku na bazie księgozbioru Biblioteki Instytutu Socjologii i Filozofii oraz darów przekazanych między innymi przez spadkobierców: Prof. Stefana Kieniewicza, Prof. Walentyny Najdus, Prof. Andrzeja Jezierskiego i Prof. Andrzeja Wyczańskiego. Ponadto zbiory biblioteki w roku 2003 zostały znacząco wzbogacone o dotychczasowy księgozbiór Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

W Bibliotece gromadzone są zbiory z takich dziedzin jak: antropologia społeczna, filozofia, historia, politologia, religioznawstwo, socjologia i stosunki międzynarodowe. Czytelnicy mogą korzystać również z encyklopedii, słowników, leksykonów specjalistycznych i ogólnych oraz zbiorów specjalnych.

Aktualnie Biblioteka posiada 54 900 woluminów wydawnictw zwartych oraz 896 tytułów czasopism, w tym 66 tytułów w bieżącej prenumeracie

Czytelnia dysponuje 84 miejscami, stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, oraz stanowiskiem komputerowym przystosowanym dla osób niedowidzących.

Księgozbiór jest skatalogowany w systemie ALEPH z dostępem do Internetu. Zgodnie z wymogami Biblioteki Uniwersyteckiej biblioteka stosuje format opisu danych Marc 21.Od roku 2010 opisy formalne jak i rzeczowe kopiowane są z kartotek haseł wzorcowych Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego. Podstawą tworzenia języka haseł przedmiotowych jest Katalog Automatyczny Bibliotek Akademickich (KABA). Bibiloteka WHS Bibiloteka WHS