BHSOsoby obecnie pracujące w Bibliotece:

  • dr Anna Stocka - kierownik
  • dr Iwona Kulesza-Woroniecka - bibliotekarz
  • mgr Marta Kupczewska - starszy bibliotekarz
  • Edyta Dziwulska - bibliotekarz
  • mgr Piotr Rakowicz - młodszy bibliotekarz