Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2017 r., rejestracji w systemie IRK (w tym opłaty rekrutacyjnej) dokonać będzie można w terminie 28.08.-15.09.2017 r. Oryginały wymaganych przy rekrutacji dokumentów od kandydatów do podjęcia studiów III stopnia przyjmowane będą w dniach 18-22.09.2017 r. Natomiast termin rozmowy kwalifikacyjnej to 25.09.2017 r., dzień później ogłoszone zostaną wyniki postępowania rekrutacyjnego. 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia trzeciego stopnia prowadzone na UwB przyjęte zostały Uchwałą nr 2037 przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r.

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ,,Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym", która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zaproszenie skierowne jest przede wszystkim do doktorantów, a także młodych pracowników naukowych kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.
Więcej informacji:
pdfGnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym.pdf

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 46 odbędzie się spotkanie skierowane do studentów studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, poświęcone możliwości finansowania badań. W szczególności omówiony zostanie konkurs MINIATURA na pojedyncze działania.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora - dr. Wojciecha Walczaka, Pełnomocnika ds. studiów doktoranckich.

Uprzejmie przypominamy o wymaganiach (wynikających z planu i programu studiów), jakie spełnić powinien każdy student studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, aby uzyskać zaliczenie kolejnych lat studiów:

 • Warunki zaliczenia I roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego tematu rozprawy i podstawowej bibliografii;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia II roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego rozbudowanego konspektu rozprawy doktorskiej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia III roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - przedstawienie opiekunowi naukowemu przynajmniej jednego rozdziału pracy doktorskiej oraz druk lub złożenie do druku przynajmniej jednej publikacji naukowej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia IV roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego);
  - złożenie rozprawy doktorskiej, a w przypadku przeciwnym - przedstawienie pisemnej opinii promotora o postępach naukowych doktoranta z przewidywanym terminem złożenia pracy;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

* druk sprawozdania z pracy naukowej doktoranta do pobrania tutaj