Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ,,Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym", która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zaproszenie skierowne jest przede wszystkim do doktorantów, a także młodych pracowników naukowych kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych.
Więcej informacji:
pdfGnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym.pdf

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 46 odbędzie się spotkanie skierowane do studentów studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, poświęcone możliwości finansowania badań. W szczególności omówiony zostanie konkurs MINIATURA na pojedyncze działania.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora - dr. Wojciecha Walczaka, Pełnomocnika ds. studiów doktoranckich.

Uprzejmie przypominamy o wymaganiach (wynikających z planu i programu studiów), jakie spełnić powinien każdy student studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, aby uzyskać zaliczenie kolejnych lat studiów:

 • Warunki zaliczenia I roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego tematu rozprawy i podstawowej bibliografii;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia II roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego rozbudowanego konspektu rozprawy doktorskiej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia III roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - przedstawienie opiekunowi naukowemu przynajmniej jednego rozdziału pracy doktorskiej oraz druk lub złożenie do druku przynajmniej jednej publikacji naukowej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia IV roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego);
  - złożenie rozprawy doktorskiej, a w przypadku przeciwnym - przedstawienie pisemnej opinii promotora o postępach naukowych doktoranta z przewidywanym terminem złożenia pracy;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

* druk sprawozdania z pracy naukowej doktoranta do pobrania tutaj