Doktoraty obronione
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku
w dyscyplinie SOCJOLOGIA

Lp.Imię i nazwiskoTytuł rozprawyPromotorRecenzenciRok
1. Małgorzata B. Dmochowska Spełnienie mitu czy ucieczka z Utopii – kondycja wspólnot w Polsce na przełomie XX–XXI wieku. prof. dr hab. Piotr Gliński - prof. dr hab. Joanna Kurczewska
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB
2010
2. Aleksandra Porankiewicz-Żukowska Między jednostką a strukturą społeczną – poglądy Sheldona Strykera i Petera Burke’a w kontekście wybranych stanowisk teoretycznych dotyczących tożsamości. prof. dr hab. Piotr Gliński - prof. dr hab. Zbigniew Bokszański
- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
2010
3. Radosław Poczykowski Lokalny wymiar pamięci. Pamięć społeczna i jej przemiany w Północno–Wschodniej Polsce. prof. dr hab. Andrzej Sadowski - prof. dr hab. Andrzej Szpociński
- dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB  
2010
4. Sławomir Bartnicki Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim. dr hab. Jerzy P. Gieorgica   - prof. dr hab. Bronisław Misztal
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB
2011
5. Urszula Abłażewicz-Górnicka Kapitał społeczny a zróżnicowanie mieszkańców na przykładzie województwa podlaskiego prof. dr hab. Andrzej Sadowski   - prof. dr hab. Marian Malikowski
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica
2011
6. Stefan M. Marcinkiewicz Kreowanie więzi w warunkach społeczeństwa sieci na przykładzie wybranych społeczności internetowych polskich emigrantów w Irlandii dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB   - dr hab. Tadeusz Popławski
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek
2011
7. Marzena Rusaczyk Status i funkcjonowanie uczniów – reprezentantów mniejszości religijnych w środowisku szkolnym. dr hab. Elżbieta Czykwin - prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- prof. dr hab. Alfred A. Jankowski
2012
8. Andrzej Ryczkowski Publiczne radio regionalne. Funkcje społeczne i dylematy regionalnego rynku medialnego. dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB - prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. ALK
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
2013
9. Andrzej Nikitorowicz Procesy tworzenia się (konstruowania) młodego narodu (kulturowego) na przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim. prof. dr hab. Andrzej Sadowski - prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
2013
10. Katarzyna A. Winiecka Strategie adaptacyjne rodzin młodych migrantów – polscy migranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE. dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB - prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Wojciech Łukowski
2014
11. Emilia Kramkowska Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Na podstawie badań w Ośrodkach Pomocy Społecznej w woj. podlaskim. dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB - dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL
2014
12. Sylwia J. Chmiel Społeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych. dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB - dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB
2014
13. Barbara F. Szykuła-Piec Wpływ czynników społeczno–ekonomicznych na bezpieczeństwo mieszkańców powiatów. prof. dr hab. Leszek Klank - prof. dr hab. Marek Lisiecki
- dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica.
2014
14. Katarzyna Niziołek Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno–artystycznych. prof. dr hab. Piotr Gliński - prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
- dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
2015
15. Lucja Ryńska Status rolnika w strukturze społecznej mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego. prof. dr hab. Andrzej Sadowski - dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB
2015
16. Maciej Białous Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010. dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB - dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM
- dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB
2016
17. Szymon C. Czupryński Przemiany mitów i mitologizacja w warunkach tworzenia się społeczeństwa pluralistycznego na przykładzie mieszkańców Białegostoku prof. dr hab. Andrzej Sadowski - dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW
- dr hab. Ryszard Radzik, prof. UMCS
2016
18. Karolina Radłowska Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana prof. dr hab. Andrzej Sadowski - dr hab. Ewa Michna – UJ
- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
2016
19. Łukasz Kiszkiel Społeczne „piętno” luksusu. Rywalizacja o pozycję w hierarchii społecznej dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB - prof. dr hab. Krzysztof J. Jasiecki,
- dr hab. Grzegorz W. Nowacki, prof. UwB
2016
20. Piotr P. Laskowski Rola Internetu w kreowaniu wizerunku szkoły. Analiza funkcjonalności witryn szkolnych dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB - dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH,
- dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
2017
21. Ewa Dąbrowska-Prokopowska Modele strategii adaptacyjnych Polaków do zmian systemowych w kontekście społeczności lokalnych dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB

- dr hab Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS

2017

22. Anna Idzior-Mironowicz Obraz Republiki Białoruś i Białorusinów w świadomości mieszkańców wschodniej częsci województwa podlaskiego prof. dr hab. Andrzej Sadowski

- prof. dr hab. Ryszard Radzik
- dr hab. Adam. Bobryk, prof. UPH

2017

23.

Małgorzata Skowrońska Mechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksulanych na przykładzie Białegostoku i powiatu białostockiego

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

dr Ireneusz Sadowski

- prof. dr hab. Janusz Mucha
- dr hab. Joanna Mizielińska

2017

24. Mariusz Miszkiel Rola ekonomii społecznej w rozwiązywaniu społeczno-ekonomicznych problemów osób niepełnosprawnych i ich reintegracji na terenie województwa podlaskiego dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB

- dr hab. Joanna Truszkowska
- dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB

2017