Doktoraty obronione
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku
w dyscyplinie SOCJOLOGIA

Lp.Imię i nazwiskoTytuł rozprawyPromotorRecenzenciRok
1.Małgorzata B. DmochowskaSpełnienie mitu czy ucieczka z Utopii – kondycja wspólnot w Polsce na przełomie XX–XXI wieku.prof. dr hab. Piotr Gliński- prof. dr hab. Joanna Kurczewska
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB
2010
2.Aleksandra Porankiewicz-ŻukowskaMiędzy jednostką a strukturą społeczną – poglądy Sheldona Strykera i Petera Burke’a w kontekście wybranych stanowisk teoretycznych dotyczących tożsamości.prof. dr hab. Piotr Gliński- prof. dr hab. Zbigniew Bokszański
- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
2010
3.Radosław PoczykowskiLokalny wymiar pamięci. Pamięć społeczna i jej przemiany w Północno–Wschodniej Polsce.prof. dr hab. Andrzej Sadowski- prof. dr hab. Andrzej Szpociński
- dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB  
2010
4.Sławomir BartnickiUwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim.dr hab. Jerzy P. Gieorgica  - prof. dr hab. Bronisław Misztal
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB
2011
5.Urszula Abłażewicz-GórnickaKapitał społeczny a zróżnicowanie mieszkańców na przykładzie województwa podlaskiegoprof. dr hab. Andrzej Sadowski  - prof. dr hab. Marian Malikowski
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica
2011
6.Stefan M. MarcinkiewiczKreowanie więzi w warunkach społeczeństwa sieci na przykładzie wybranych społeczności internetowych polskich emigrantów w Irlandiidr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB  - dr hab. Tadeusz Popławski
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek
2011
7.Marzena RusaczykStatus i funkcjonowanie uczniów – reprezentantów mniejszości religijnych w środowisku szkolnym.dr hab. Elżbieta Czykwin- prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- prof. dr hab. Alfred A. Jankowski
2012
8.Andrzej RyczkowskiPubliczne radio regionalne. Funkcje społeczne i dylematy regionalnego rynku medialnego.dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. ALK
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
2013
9.Andrzej NikitorowiczProcesy tworzenia się (konstruowania) młodego narodu (kulturowego) na przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim.prof. dr hab. Andrzej Sadowski- prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH
2013
10.Katarzyna A. WinieckaStrategie adaptacyjne rodzin młodych migrantów – polscy migranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE.dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Wojciech Łukowski
2014
11.Emilia KramkowskaCzłowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Na podstawie badań w Ośrodkach Pomocy Społecznej w woj. podlaskim.dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB- dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL
2014
12.Sylwia J. ChmielSpołeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych.dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB- dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB
2014
13.Barbara F. Szykuła-PiecWpływ czynników społeczno–ekonomicznych na bezpieczeństwo mieszkańców powiatów.prof. dr hab. Leszek Klank- prof. dr hab. Marek Lisiecki
- dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica.
2014
14.Katarzyna NiziołekSztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno–artystycznych.prof. dr hab. Piotr Gliński- prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
- dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
2015
15.Lucja RyńskaStatus rolnika w strukturze społecznej mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego.prof. dr hab. Andrzej Sadowski- dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB
2015
16.Maciej BiałousSpołeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010.dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB- dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM
- dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB
2016
17.Szymon C. CzupryńskiPrzemiany mitów i mitologizacja w warunkach tworzenia się społeczeństwa pluralistycznego na przykładzie mieszkańców Białegostokuprof. dr hab. Andrzej Sadowski- dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW
- dr hab. Ryszard Radzik, prof. UMCS
2016
18.Karolina RadłowskaTatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmianaprof. dr hab. Andrzej Sadowski- dr hab. Ewa Michna – UJ
- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
2016
19.Łukasz KiszkielSpołeczne „piętno” luksusu. Rywalizacja o pozycję w hierarchii społecznejdr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB- prof. dr hab. Krzysztof J. Jasiecki,
- dr hab. Grzegorz W. Nowacki, prof. UwB
2016
20.Piotr P. LaskowskiRola Internetu w kreowaniu wizerunku szkoły. Analiza funkcjonalności witryn szkolnychdr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB- dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH,
- dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
2017
21.Ewa Dąbrowska-ProkopowskaModele strategii adaptacyjnych Polaków do zmian systemowych w kontekście społeczności lokalnychdr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB

- dr hab Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS

2017

22.Anna Idzior-MironowiczObraz Republiki Białoruś i Białorusinów w świadomości mieszkańców wschodniej częsci województwa podlaskiegoprof. dr hab. Andrzej Sadowski

- prof. dr hab. Ryszard Radzik
- dr hab. Adam. Bobryk, prof. UPH

2017

23.

Małgorzata SkowrońskaMechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksulanych na przykładzie Białegostoku i powiatu białostockiego

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

dr Ireneusz Sadowski

- prof. dr hab. Janusz Mucha
- dr hab. Joanna Mizielińska

2017

24.Mariusz MiszkielRola ekonomii społecznej w rozwiązywaniu społeczno-ekonomicznych problemów osób niepełnosprawnych i ich reintegracji na terenie województwa podlaskiegodr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB

- dr hab. Joanna Truszkowska
- dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB

2017
25.Martyna F. ZaniewskaProcesy kształtowania (się) tożsamości dużego miasta na przykładzie Białegostokuprof. dr hab. Andrzej Sadowski

- dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
- dr hab. Tomasz Nawrocki, UŚ

2018