Zachęcamy do zgłaszania udziału w organizowanej przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo”, odbywającej się w Białymstoku w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Pojęcia dezinformacji i inspiracji w ciągu ostatnich lat na stałe zagościły w przestrzeni publicznej. Nie do przecenienia jest także ich wpływ na zmianę dyskursu w obszarach bezpieczeństwa, polityki wewnętrznej i międzynarodowej, społecznej aktywności oraz rozwoju technologicznego. Są to narzędzia znane i wykorzystywane przez służby specjalne od wielu lat, jednak od niedawna można zaobserwować zwiększone zainteresowanie wyzwaniami wynikającymi z ich wykorzystania.

Podczas konferencja chcemy omówić zagadnienia związane z wpływem dezinformacji oraz inspiracji na społeczeństwo, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe. Zależy nam na ukazaniu możliwie pełnego spektrum obszarów, na jakie można przy ich pomocy wpłynąć, z jednoczesnym usystematyzowaniem wiedzy.
Z racji różnorodnych technik dezinformacji oraz inspiracji obecnych w przestrzeni publicznej omówione zostaną zarówno metody bardziej tradycyjne (m.in. budowanie agentury wpływu), jak i te wykorzystujące nowoczesne technologie.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

• Dezinformacja i inspiracja, a bezpieczeństwo narodowe
• Dezinformacja i inspiracja, a polityka międzynarodowa
• Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych
• Rozwój technologiczny, a dezinformacja


Opłata za udział w konferencji wynosi 300 PLN. Obejmuje wstęp na konferencję, materiały, publikację (planowana publikacja w wersji elektronicznej), poczęstunek między poszczególnymi modułami, udział w uroczystej kolacji.
Opłata nie obejmuje noclegów. Organizatorzy oferują pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych blisko miejsca obrad. Wysokość opłaty pozostaje niezmienna bez względu na formę uczestnictwa (uczestnictwo czynne/uczestnictwo bierne).

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 30 marca 2018 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy najpóźniej do 2 kwietnia 2018 r. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 6 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy konferencji:
Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB


Komitet organizacyjny:
• dr Kamil Goryn – Uniwersytet w Białymstoku
• dr Tomasz Gajewski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
• mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki – Biuro Łączności i Informatyki KGP
• dr Patrycja Goryń – Uniwersytet w Białymstoku
• mgr Anna Mierzyńska – analityk mediów społecznościowych

pliki do pobrania:

pdfPlan konferencji

pdfZaproszenie

jpgPanel dyskusyjny

Patronat Honorowy

herb honorowy patronat jpgwojewoda zalacznik nr 2 logotypw uwb kolorPatronat Medialny

KP OK