Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w dniach 13-14 września 2018 r.

  Program

Międzynarodowa konferencja naukowa
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918
z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej


13 IX 2018 (czwartek), Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1

16.00 – Otwarcie konferencji
16.10-17.30 Sesja I

 • Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – Z nadzieją na lepsze Jutro. Polacy wobec Wielkiej Wojny
 • Prof. Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy) – Koncepcje państwowości Litwy w latach 1913-1917
 • Doc. Uładzimir Lachowski (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk) – Post-Ober Ost: postawy polityczne i oczekiwania białoruskiej
  ludności w regionie Grodno – Białystok w przeddzień wycofania wojsk niemieckich (koniec 1918 – początek 1919 roku)
 • Dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski) – Wpływ przemocy antyżydowskiej na postawy Żydów wobec niepodległości Polski
  przed 1914 r.

17.45-19.00 Sesja II

 • Prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – O kształt granic i miejsce w Europie. Działania dyplomacji polskiej w
  pierwszych miesiącach niepodległości (1918-1919)
 • Prof. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Konsekwencje polityczne ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej
 • Prof. Aliaksandr Smalianczuk (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa – Grodno) – Rodzina Skirmuntów w 1918 r. Problem opcji politycznej Polaków litewskich w r. 1918 (na przykładzie rodziny Skirmuntów)
 • Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB – Rok 1918 i II Rzeczypospolita we współczesnym białoruskim dyskursie politycznym
  19.00-19.30 Dyskusja

14 IX 2018 (piątek), sala 47

9.30-11.10 Sesja III

 • Prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński) – Rok 1918 w polskiej historiografii (po 1989 r.)
 • Doc. Waliancin Maziec (Instytut Historii NANB) – Wydarzenia polityczne 1918 r. w białoruskiej historiografii
 • Dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB – Rok 1918 w stosunkach polskolitewskich
 • Prof. Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy) – Czy istnieje mit 1918 roku na Litwie?
 • Dr hab. Roman Wysocki (UMCS) – Mit roku 1918 we współczesnej historiografii ukraińskiej
 • Dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny) – Żydowski bilans niepodległości

11.40-13.00 Sesja IV

 • Dr Małgorzata Ocytko, dr hab. Artur Pasko, prof. UwB – Rok 1918 i jego następstwa w polskich podręcznikach historii
 • Doc. Stanisłau Rudowicz (Białoruski Instytut Dokumentacji i Archiwizacji, Mińsk) – Rok 1918 i jego następstwa w szkolnych podręcznikach na Białorusi
 • Doc. Algis Kasperavičius (Uniwersytet Wileński) – Wydarzenia roku 1918 i jego konsekwencje w podręcznikach litewskich
 • Dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW – Rok 1918 w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata
  a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców


13.15-14.00 Sesja V

 • Dr Dangiras Mačiulis (Instytut Historii Litwy) – W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: bracia Iwanowscy, bracia Birżysko i inni
 • Dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB – Wyrastanie liderów lokalnych w latach 1918-1919 w wybranych miejscowościach województwa białostockiego


14.00-14.30 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad