„Topograficzna Karta Królestwa Polskiego”, jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej kartografii XIX wieku, jest już dostępna online - dzięki zakończeniu przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia realizacji związanego z nią projektu. To pierwsza pełna mapa przedstawiająca terytorium Królestwa Polskiego w granicach ustalonych na kongresie wiedeńskim w 1815 r. Już teraz na stronie internetowej http://bg.uwb.edu.pl/TKKP/ każdy może sprawdzić, jak wyglądały te tereny w XIX wieku. Jest tu widoczna także znaczna część dzisiejszego województwa podlaskiego.

Egzemplarz mapy, przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej, złożony jest z 59 arkuszy i dodatkowego skorowidza. Każdy arkusz ma formę zadrukowanej miedziorytowym rysunkiem tekturowej karty podklejonej na płótnie.Oprócz elementów fizyczno-geograficznych, w tym rzeźby terenu, sieci wodnej, bagien i lasów, mapa ma rozbudowaną legendę elementów sytuacyjnych złożonych z 54 podstawowych znaków topograficznych,  w tym przedstawiających takie elementy, jak: zabudowa (ogniotrwała i nieogniotrwała), punkty terenowe (kościoły, kaplice, młyny, wiatraki) oraz sieć dróg z rozróżnieniem na cztery kategorie.

Prace nad nią rozpoczęto w 1822 r. i do powstania listopadowego realizowali je polscy oficerowie Sztabu Kwatermistrzostwa Generalnego, a po 1831 r. kontynuowali je Rosjanie. Prace terenowe zakończono w 1839 r. Całość została wydana drukiem w 1843 r. w Warszawie. Mapę zadedykowano carowi Mikołajowi I. Tytuł podano w trzech językach: polskim, rosyjskim i francuskim. Pozostała treść mapy została sporządzona w języku polskim. Do 1857 r. „Topograficzna Karta Królestwa Polskiego” była zastrzeżona wyłącznie do użytku wojsk rosyjskich, natomiast później dopuszczono ją do sprzedaży w księgarni przy Sztabie Generalnym w Petersburgu.

Egzemplarz dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej jest czwartym wydaniem tej mapy, wydrukowanym ok. 1863 r., najpewniej w czasie lub tuż przed powstaniem styczniowym. Mapa przechowywana w oryginalnym drewnianym pudle, wymagała konserwacji. Jej wygląd wskazywał na zalanie i możliwą infekcję mikrobiologiczną. Na wielu mapach były ciemnobrązowe zacieki, a w ich obrębie plamy pochodzenia mikrobiologicznego w kolorach od różowego do czarnego. Pełna konserwacja mapy trwała blisko pół roku. Prace nie ograniczyły się tylko do konserwacji papieru, jako głównego nośnika informacji. Kompleksowej renowacji poddano również oryginalną drewnianą skrzynie, służącą do przechowywania mapy.
Po zakończeniu konserwacji mapę zdigitalizowano w Archiwum Państwowym w Białymstoku, a odświeżony egzemplarz otrzymał nowe pudło.

Biblioteka Uniwersytecka uzyskała dofinansowania ze środków Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego na konserwację, digitalizację i udostępnienie online „Topograficznej karty Królestwa Polskiego”. Środki przeznaczone były na działalność upowszechniającą naukę. Pełen koszt zadania wyniósł 112 800,00 zł, w tym 110 800 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cały przebieg konserwacji, jak również niesamowitą historię mapy można przeczytać na stronie internetowej projektu http://bg.uwb.edu.pl/TKKP/

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w środę 20 grudnia o godzinie 14:30, w sali 46.

Spotkajmy się wszyscy w ten magiczny przedświąteczny czas i podzielmy się opłatkiem, życząc sobie wesołych świąt.
Serdecznie zapraszamy!

21 grudnia 2017 roku, o godzinie 17:00 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB (Plac NZS 1), odbędzie się wystawa „Street art w przestrzeni miejskiej. Białystok”. Autorką wystawy jest Maja Musialik - studentka trzeciego roku socjologii. Podczas wydarzenia zaprezentuje uliczne dzieła Białegostoku, te bardzo znane, jak i te, które schowane są za naszym pośpiechem i zignorowane przez wzrok. Wystawa będzie również okazją do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym reakcji na prezentowane prace.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją dr hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB, rektora Uniwersytetu w Białymstoku, 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - z obowiązkiem odpracowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu tym dziekanat oraz czytelnia biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego będą nieczynne.

Tradycyjnie jak co roku pragniemy Państwa zaprosić na koncert charytatywny na rzecz Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, który odbędzie się 17 grudnia o godzinie 17:00 w Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Bilety-cegiełki w cenie 10 zł będą do nabycia przy wejściu na Aulę.

Program koncertu:
- Występ Plastusiowego Chórku z Przedszkola Samorządowego nr 53 im. Marii Kownackiej "Plastuś" w Białymstoku pod opieką Doroty Pękackiej oraz Joanny Kopeć,
- Pastorałka wg Leona Schillera w wykonaniu Studenckiego Koła Teatralnego "StuKoT" z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB pod opieką mgr Marioli Wojtkiewicz.
- Jarmark świąteczny,
- Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku pod dyr. prof. Edwarda Kulikowskiego.