Wydział Historyczno-Socjologiczny zaprasza na konferencje naukową „Filozoficzny i filologiczny wymiar stoicyzmu” organizowaną przez Katedrę Filozofii i Etyki oraz Zakład Historii Starożytnej i Bizancjum UwB, która odbędzie się dnia 21.12.2017 (czwartek) w sali 108A.

 

Program


11.00 Estera Lasocińska, Stoicyzm w literaturze staropolskiej. Główne idee.
11.30 Andrzej Serafin, Stoicyzm Platona
12.00 Tomasz Mojsik, Stoicy i estetyka antyczna
12.30 Mariusz Plago, Stoiccy herosi rzymskiej epiki z I stulecia n.e.
13.00 Piotr Osiński, Potop (κατακλυσμός) w filozofii stoickiej

13.30 Dyskusja

15.00 Bogdan Burliga, Stoicyzm w praktyce? Jeszcze raz o „Medytacjach” Marka Aureliusza
15.30 Ivan Dimitrijevic, Panowanie nad uwagą: o potrzebie stoicyzmu dzisiaj
16.00 Piotr Nowak, Polityczne znaczenie stoicyzmu

16.30 – dyskusja

 

Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy:

dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr Tomasz Mojsik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac NZS 1, Białystok

Uniwersytet w Białymstoku