francjaStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe poza programem studiów.
Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta.
Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość - na wniosek uczestnika kursu - wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia, ilość punktów ECTS - 2

aiesecWarsztaty językowe w międzynarodowej atmosferze Już od 12 stycznia rozpoczynają się warsztaty językowe AIESEC University. Warsztaty trwają 8 tygodni a ich niezwykłość tkwi w tym, że są prowadzone przez młodych ludzi z zagranicy, którzy pochodzą z różnych zakątków świata.

Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 27 lutego 2015 r. o godz. 14:00
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w sali 108A, Plac Uniwersytecki 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Lucji Ryńskiej

więcej...

Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 19 grudnia 2014 r. o godz. 12:00
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w sali 108A, Plac Uniwersytecki 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Barbary Franciszki Szykuły-Piec

pdfwięcej...

Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają, że dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 12:00
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w sali 108A, Plac Uniwersytecki 1
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Pani mgr Katarzyny Niziołek

więcej...

horyzont2020Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku wspólnie z przedstawicielem Regionalnego Punktu Kontaktowego (Politechnika Białostocka) zaprasza na godzinne spotkania informacyjne dotyczące Horyzontu 2020, które odbędą się na wszystkich wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkania połączone będą z informacją o otwartych konkursach i możliwościami wyszukiwania partnerów. Są one adresowane do wszystkich pracowników wydziałów. Przy okazji zostaną zebrane zapotrzebowania na kolejne szkolenia.

Subcategories