numerdataw sprawie
19012.01.2017w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Annie Idzior-Mironowicz
19112.01.2017w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
19212.01.2017w sprawie przyjęcia na studia w latach 2017/2019 finalistów oraz laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej
19323.02.2017w sprawie nadania dr. Markowi Aleksandrowi Jakubiakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
19423.02.2017w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr. Piotrowi Pawłowi Laskowskiemu
19523.02.2017w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego mgr. Jakubowi Piotrowi Barszczewskiemu
19623.02.2017w sprawie likwidacji Zakładu Historii Społecznej w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki
19709.03.2017w sprawie przeniesienia Pracowni Badań i Dokumentacji Zjawisk Mirakularnych w Polsce z Zakładu Socjologii Kultury do Zakładu Socjologii Organizacji i Instytyucji w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki
19809.03.2017w sprawie powołania Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki
19909.03.2017w sprawie powołania Komisji doktorskiej w procedowaniu przewodów doktorskich w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii
20009.03.2017w sprawie utworzenia kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja na poziomie studiów drugiego stopnia oraz określenia efektów kształcenia dla kierunku
20109.03.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia od r.a. 2017/2018
20209.03.2017w sprawie likwidacji specjalności w planie i programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku socjologia od r.a. 2017/2018
20309.03.2017w sprawie wprowadzenia specjalności w planie i programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku socjologia od r.a. 2017/2018
20409.03.2017w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego i drugiego stopnia w r.a. 2018/2019
20509.03.2017w sprawie zasad i trybu rekrutacji wraz z limitem przyjęć na studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i socjologii w r.a. 2017/2018
20609.03.2017w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęc na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce
20709.03.2017w sprawie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów, poziomów, lat kształcenia odpowiednio dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie od r.a. 2017/2018 oraz kalkulacji kosztów niebędących planem studiów
20809.03.2017w sprawie kalkulacji wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie od r.a. 2017/2018
20909.03.2017w sprawie szczegółowych zasad dokonywania oceny doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów, ubiegających się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
21009.03.2017w sprawie szczegółowych zasad dokonywania oceny doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów, ubiegających się o przynanie stypendium doktoranckiego
21109.03.2017w sprawie podpisania umowy o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z Uniwersytetem w Reading, Szkołą Archeologii, Geografii i Nauk o Środowisku Naturalnym w Wielkiej Brytanii
21206.04.2017w sprawie:
- zmiany Nazwy Katedry Historii 1914-1945 na Katedrę Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych
- powołania Zakładu Historii Stanów Zjednoczonych w Katedrze Historii Najnowszej Powszechnej- powołania Pracowni Archeologii Niepodległej Przeszłości w Katedrze Historii Najnowszej Powszechnejw sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku na Zakład Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historii i Nauk Politycznychw sprawie zasady podziału środków finansowych przyznanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego
- zmiany nazwy Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku na Zakład Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historii i Nauk Politycznych
- zasady podziału środków finansowych przyznanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego
21306.04.2017w sprawie zmian kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Studia wschodnie od roku akademickiego 2017/2018
21406.04.2017w sprawie podpisania umowy o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie
21506.04.2017w sprawie zmian kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Studia wschodnie od roku akademickiego 2017/2018
21606.04.2017w sprawie podpisania umowy o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie
21711.05.2017w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Ewie Dąbrowskiej-Prokopowskiej
21811.05.2017w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Skowrońskiej
21911.05.2017w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Miszkiela
22011.05.2017w sprawie zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja od roku akd. 2017/2018
22111.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filozofia od roku akad. 2017/2018
22211.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku historia od roku akad. 2017/2018
22311.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe od roku akad. 2017/2018
22311.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe od roku akad. 2017/2018 c.d.
22411.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku studia wschodnie od roku akad. 2017/2018
22411.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku studia wschodnie od roku akad. 2017/2018 c.d.
22511.05.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku religioznawstwo od roku akad. 2017/2018
22611.05.2017w sprawie zmian zakładanych efektów kształcenia oraz zmian w programie i planie stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie historii i socjologii od roku akad. 2017/2018
22611.05.2017w sprawie zmian zakładanych efektów kształcenia oraz zmian w programie i planie stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie historii i socjologii od roku akad. 2017/2018 c.d.
22711.05.2017w sprawie przyjęcia na studia w latach 2017-2019 laureatów ogólnopolskiej olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
22822.06.2017w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Annie Idzior-Mironowicz
22914.09.2017w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa dr hab. Halinie Krukowskiej
23014.09.2017w sprawie wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa dr hab. Halinie Krukowskiej
23114.09.2017w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
23214.09.2017w sprawie wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej
23314.09.2017w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja w roku akad. 2017/2018
23412.10.2017w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
23512.10.2017w sprawie wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo
23612.10.2017w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Małgorzacie Skowrońskiej
23712.10.2017w sprawie procedur wersyfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia
23816.10.2017w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Miszkiela
23916.10.2017w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Mariuszowi Miszkielowi
24016.10.2017w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia dr Krzysztofowi Borodzie
24116.10.2017w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa Borody
24216.10.2017w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwowym Uniwersytetem w Pietrozawodsku
24316.10.2017w sprawie zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2018/2019 laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego
24407.12.2017w sprawie przekształcenia Katedy Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki w Zakład Kognitywistyki Społecznej w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku
24507.12.2017w sprawie prowadzenia przez Wydział kierunku stosunki międzynarodowe w formie stacjonarnej w języku angielskim, na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz określenia dla tego kierunku efektów kształcenia od roku akad. 2018/2019
24607.12.2017w sprawie modyfikacji programu studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, polegającej na wprowadzeniu bloków tematycznych w języku angielskim od roku akad. 2018/2019
24707.12.2017w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku socjologia od roku akad. 2018/2019