numerdataw sprawie
288 17.01.2019 pdfw sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, prof. UwB
289 21.02.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr Marii Jolancie Wróblewskiej
290 21.02.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora mgr Ewelinie Sadanowicz
291 21.02.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Piotrowi Rakowiczowi
292 21.02.2019 pdfw sprawie zmiany w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja od roku akad. 2019/2020
293 21.02.2019 pdfw sprawie zmiany w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia od rok akad. 2019/2020
294 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia od roku akad. 2019/2020
295 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia i etyka od roku akad. 2019/2020
296 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia od roku akad. 2019/2020
297 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku historia od roku akad. 2019/2020
298 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku historia od roku akad. 2019/2020
299 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe od roku akad. 2019/2020
300 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe od roku akad. 2019/2020
301 21.02.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku studia wschodnie od roku akad. 2019/2020
302 14.003.2019 pdfw sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistyczynch, w dyscyplinie historia dr Tadeuszowi Gawinowi
303 14.003.2019 pdfw sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Tadeusza Gawina
304 14.003.2019 pdfw sprawie wyznaczenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora mgr Ewie Szczygielskiej
305 14.003.2019 pdfw sprawie wszczecia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora dr Iwonie Kuleszy-Woronieckiej
306 14.003.2019 pdfw sprawie wszczecia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora mgr Annie Moroz
307 14.003.2019 pdfw sprawie wszczecia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora mgr Marcie Łępickiej
308 14.003.2019 pdfw sprawie stawki za jedną godzinę powtarzanych zajęć na studiach stacjonarnych na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów od roku akad. 2019/2020
309 14.003.2019 pdfw sprawie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów, poziomów, lat kształcenia odpowiednio dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akad. 2019/2020 oraz kalkulacji kosztów zajęć nieobjetych planem studiów
310 14.003.2019 pdfw sprawie kalkulacji wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akad. 2019/2020 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na kierunkach: historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, filozofia i etyka, filozofia, kognitywistyka i komunikacja
311 11.04.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Edycie Saniewskiej
312 11.04.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Natalii Emilii Saniewskiej
313 11.04.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dr Patrycji Goryń
314 11.04.2019 pdfw sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Konradowi Górnickiemu
315 11.04.2019 pdfw sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akad. 2020/2021
316 11.04.2019 pdfw sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku international relations od roku akad. 2019/2020
317 09.05.2019 pdfw sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Tadeusza Gawina
318 09.05.2019 pdfw sprawie przejęcia programu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinach: historia i filozofia od roku akad. 2019/2020
319 09.05.2019 pdfw sprawie przejęcia programu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinach: socjologia od roku akad. 2019/2020
320 09.05.2019 pdfw sprawie zmian w programach studiów podyplomowych: Ochrony i promocji dziedzictwa kulutrowego, Podyplomowych studiów Historii, Podyplomowych Studiów Genealogicznych od roku akad. 2019/2020
321 09.05.2019 pdfw sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Podyplomowych studiów Doskonalących dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych: historia, kultura, społeczeństwo i podyplowych studiów równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolej od roku akad. 2019/2020